dimecres, 3 de desembre de 2014

Associació de Donants de sang a l'Urgell

Introducció

El passat divendres dia 21 de novembre de 2014 vam anar a Anglesola a conèixer l'Associació de Donants de Sang de l'Urgell.

La xarxa de les associacions de donants de sang es reparteixen per totes les comarques.

Aquesta és la part més voluntària del procés de donació de sang, ja que en la promoció i captació de sang també intervenen altres organitzacions i entitats socials.

El conjunt d'Associacions tenen com a referència la Federació Catalana de Donants de Sang, la qual s'encarrega d'organitzar i impulsar accions, en favor de la donació, que coordinin i afavoreixin una bona connexió entre Associacions, com també entre institucions - públiques i privades-, facilitant així la tasca altruista de l'Associació.

A més, es compta amb l'empresa pública BST ( Banc de Sang i Teixits) que s'encarrega de donar el servei logístic integral, de primera magnitud, a tots els hospitals de Catalunya, i el suport del Departament de Salut.

És important saber que es té un únic BST.

Finalment, aquesta xarxa s'acaba de completar amb les institucions públiques (Ajuntaments, Consells Comarcals,Diputacions...) que s'impliquen - en la mesura de les seves possibilitats - amb les Associacions dels seus territoris,com també amb l'ajut d'empreses i/o entitats privades que desinteressadament aporten recursos i potencial humà, per facilitar l'assoliment dels objectius:
  • Formar i informar la població.
  • Captar donants.
  • Potenciar la figura del donant de sang com un exemple de comportament cívic.

Xarxes socials 


Pàgina web: www.donantsdesang.cat
Twitter:@FCDSang
Revista [Donem Sang]: www.donemsang.cat (publicació anual)

Història

Els intents de transfusió de sang - d'un pacient a l'altre-començaren al segle XV.

L'any 1900,Karl Landsteiner descobrí que les persones tenen varis tipus de sang i que les transfusions no són compatibles entre persones amb grups sanguinis diferents. L'any 1901,va descriure el sistema ABO i posteriorment, l'any 1940, descrigué també el sistema RH, fonamentals per assegurar l'èxit de les donacions de sang.

L'any 1936,Frederic Duran i Jordà va crear el primer servei de transfusió del món a Barcelona el 1936.

L'any 1940, Edwin Cohn desenvolupà un procés capaç de dividir el plasma en els seus components, permetent utilitzar-los separadament.

L'any 1943,Josep Antoni Grífols i Roig ideà i patentà el primer sistema de liofilització del plasma, i el 1945 creà el primer banc de sang de l'estat.

L'any 1963, es creà l'Associació de Donants Voluntaris de Sang de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, sorgint així la primera associació de donants de sang de Catalunya.

L'any 2010, Barcelona fou la capital del Dia Mundial de la Donació de Sang, amb el lema
"Nova Sang per al Món".

Que és la sang?

La sang és un teixit compost per una part líquida anomenada plasma,i una part sòlida, glòbuls vermells,glòbuls blancs i plaquetes.

El plasma és un líquid transparent de color groguenc que està compost en un 90 % d'aigua.Les seves funcions són transportadora,reguladora de la temperatura,de la pressió osmòtica i de l'equilibri iònic.També intervé en la coagulació.

Els glòbuls vermells són les cèl·lules sanguínies més nombroses.Transporten l'oxígen dels pulmons als teixits i recullen d'aquests l'anhídrid carbònic, és a dir, realitzen la funció respiratòria.

Les plaquetes són les cèl·lules sanguínies més petites. Tenen una funció hemostàtica, és a dir, intervenen per aturar les hemorràgies.

Coneguem una mica més d'història

L'any 1900 Karl Landsteiner descobrí que les persones tenim diferents tipus de sang, tot definint el sistema ABO,que rep aquest nom pels tres tipus de grups que s'identifiquen:els d'antigen A, els d'antigen B i els que no tenen antigen O.

En funció del tipus de sang les persones poden donar sang a un grup sanguini o altre. Els donants de sang amb el grup sanguini AB+ son receptors universals,però només poden donar al seu grup sanguini.

Contràriament, el grup sanguini O- és considerat el donant universal, però només pot rebre sang del seu mateix grup sanguini.

Ademés, les persones amb l'RH negatiu poden donar a positius i negatius, mentre que els RH positiu només poden donar sang als positius.

La donació de sang és un acte altruista, voluntari i responsable, en el qual el donant no obté res a canvi, excepte la sensació de benestar d'haver estat generós i útil a la societat.

És un gest solidari i responsable. A més,és un acte senzill,ràpid,controlat medicament i pràcticament indolor.

Al llarg de la vida,gairebé tots nosaltres rebrem algun tipus de component sanguini.Tots els dies de l'any molts pacients que són sotmesos a intervencions quirúrgiques,que han sofert accidents de trànsit o laborals,que pateixen càncer...,necessiten una donació.

La sang encara no pot fabricar-se de manera artificial, per això són tan necessàries les donacions. A més, la sang i els seus components tenen caducitat (un cop extrets),i per això cal que les donacions siguin sempre constants: amb una vegada no n'hi ha prou.

Requisits per donar sang

Els requisits per donar sang són:

1- Edat compresa entre 18 i 65 anys.Els majors de 65 anys poden donar,amb el permís del responsable d'extracció (si han estat donants habituals durant molt de temps).

2- Pes superior a 50 Kg (55kg en donació per afèresi).

3- Pressió entre 50 i 100 la baixa (tensió diastòlica), i entre 90 i 180 l'alta(tensió sistòlica).El pols ha d'estar entre 50 i 110 pulsacions.

4- Hemoglobina: superior a 135 grams/ litre en homes i a 125 grams / litre en dones.

5- No estar en dejú. Vine ben menjat/da i havent begut líquids.

6- Tenir una salut normal.

7- No menjar aliments rics en greixos els dies anteriors (només en donació per afèresi).

8- No prendre antiinflamatoris els 5 dies previs a la donació ( en donació per afèresi).

9- Plaquetes i proteïnes: han d'estar dintre de la normalitat (més de 150.000 plaquetes per c.c. i més de 6 grams/dl en proteïnes).

Freqüència

Els homes poden donar un màxim de 4 vegades a l'any.

Les dones poden donar un màxim de 3 vegades a l'any.

El període mínim entre donacions ha de ser de 2 mesos.

Les donacions de sang poden realitzar-se en punts fix (hospitals) i punts mòbils (unitats desplaçades estratègicament arreu dels municipis del nostre territori).

La donació de sang és necessària perquè:

  • Tot i els avenços científics i tecnològics no pot fabricar-se.Només les persones poden subministrar-la.
  •  La donació voluntària,altruista i responsable contribueix a un sistema sanitari eficient i de qualitat.
  • La sang o qualsevol dels seus components té una caducitat. Per això les donacions sempre han de ser constants.
  • A Catalunya fan falta unes 365.000 donacions de sang a l'any, mil cada dia.
  • Ens permet participar de manera activa en una societat més justa i solidària,produint-nos la satisfacció d'haver acomplert amb el nostre deure com a ciutadans.
  • No perjudica al donant, ja que no debilita l'organisme i sempre s'utilitza material esterilitzat, d'un sol ús.Per tant,la donació és un acte segur.
Una mica més d'història...


L'any 1909,Josep Antoni Grífols i Roig fundà a Barcelona l'Institut Central d'Anàlisis,pioner de les anàlisis clíniques,bacteriològiques i químiques.

L'any 1921, la Creu Roja de Londres creà la primera entitat municipal de donants de sang del món,per tal de solventar els problemes d'abastiment que patien aleshores.