dissabte, 13 de març de 2010

VIA D'ESCAPAMENT

A vegades penso i reconec
que la meva obra és vomitiva,
però alhora també crec
que escriure és tota ma vida.

Escriure m'omple i em satisfà,
és una via d'escapament,
tot i que algún text pot semblar
que sigui del tot incongruent.