dijous, 11 de març de 2010

PUNT DE VISTA

Afortunadament avui t'he vist
des d'un altre punt de vista
i jo que t'he passat revista.