dimarts, 9 de març de 2010

LLUM

La primavera porta més llum
i convida a sortir als carrers,
per assaborir el nou perfum
dels rosers i dels til.lers.