dimecres, 11 de novembre de 2009

LA TARDOR

La tardor trenca les ànimes
i potser també, algun cor tou,
mentre el fum de les fàbriques
es confòn amb la boira de nou.