dimecres, 18 d’agost de 2010

ELS RADIS D'UNA RODA

No són tendències de moda
no són pas tant ben parides,
són els pensaments suicides
que apareixen i s'en van,
com els radis d'una roda
no saps quan es detindran.