dissabte, 5 de juny de 2010

PASSIÓ

Estic del tot penjat de tu,
si et tingués posaria seny,
no sé si un sopar, però segur
que si després fessim un beure
a les carpes de gardeny,
et diria que m'has de creure
quan t'asseguro que sóc teu,
tot i que ara tu no em creus.