dilluns, 30 de març de 2009

QUIMERA

Sé que ets una quimera,
i Anna, ho seguiràs essent,
mente duri la primavera
o si perdo el coneixement.